Kontakta oss - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Kontakta oss

E-post
Du kan alltid nå JTJ på e-postadressen info@jtj.org, så skickar vi meddelandet vidare till rätt person. Tänk på att allt arbete inom föreningen sker på medlemmarnas fritid och att svar inte alltid kan komma med "vändande post".
JTJ-Nytt
Föreningens medlemstidning JTJ-Nytt utkommer fyra gånger/år och redaktören nås på e-postadressen
jtj-nytt@jtj.org
Postadress:
Jädraås-Tallås Järnväg
Erskines Väg 26 A
816 91  Jädraås

Telefon:
Jädraås station 0297 - 453 95

Bankgiro:
308-1288
559-4908 (för medlemsavgifter)

Organisationsnummer:
885500-7053
Styrelsen i Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg
Funktion
Namn
E-post
Telefon
ordförande
Björn Lindell

bjorn.lindell@jtj.org
018-671546
vice ordförande
Bengt Mattsson
bengt.mattsson@jtj.org
070-649 9586
sekreterare
Lars Eriksson
lars.eriksson@jtj.org
070-616 1468
kassör
Maria Berglund
maria.berglund@jtj.org
070-305 1281
ledamot
Torbjörn Jansson
torbjorn.jansson@jtj.org

070-573 6687
suppleanter
Hans-Erik Lind,
Rikard Johanson
Avdelningsansvariga
Avdelning
Namn
E-post
Telefon
Bana
Ekonomi
Örjan Brandt
Torbjörn Jansson
orjan.brandt@jtj.org
torbjorn.jansson@jtj.org
070-3000 321
070-573 6687
Fastighet drift
Fastighet underhåll
Christer Lundquist
Björn Lindell
chr.lundquist@jtj.org
bjorn.lindell@jtj.org
070-585 1312
018-671546
Försäljning
Staffan Borevi
staffan.borevi@jtj.org
070-221 5567
Maskin (lok)
Bengt Mattsson
bengt.mattsson@jtj.org
070-649 9586
Trafik
Rikard Johanson
rikard.johanson@jtj.org
070-690 9073
Vagnar
Anders Tholsson
anders.tholsson@jtj.org
070-697 3576
Verkstad
Bengt Mattsson
bengt.mattsson@jtj.org
070-649 9586
Back to content