Föreningsinfo - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Föreningsinfo

Inloggning för aktiva medlemmar
För föreningsmedlemmar som är aktiva i verksamheten i Jädraås finns speciella sidor med information, anmälningslistor m m. Logga in här.
Förteckning över JTJ Föreskrifter (JTJF)
Detta avsnitt är under konstruktion

Serie TS - Trafiksäkerhet

Serie ST - Styrelsen
JTJF-ST01 Organisation, utgåva 3, 2013-06-25
JTJF-ST02 Instruktion för  Banavdelningen, utgåva 4, 2015-05-30
JTJF-ST03 Instruktion för Maskinavdelningen, utgåva 4, 2015-05-30
JTJF-ST04 Instruktion för Vagnavdelningen, utgåva 4, 2015-05-30
JTJF-ST05 Instruktion för Trafikavdelningen, utgåva 5, 2019-06-01
JTJF-ST06 Instruktion för olycksutredare, utgåva 3, 2012-05-01
JTJF-ST08 System för säkerhetsstyrning, utgåva 3, 2019-06-01
Back to content