Fler P-platser till sommaren - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Fler P-platser till sommaren

Hänt på JTJ
Fler P-platser i Jädraås till sommaren
(Publ den 29 nov 2019)
P som potatis blir P som parkering! JTJ har träffat ett avtal med Kopparfors Skogar AB om att föreningen får arrendera den f d potatisåkern som ligger mellan Jädraåsvägen och bangårdens västra del. Där kommer vi att iordningsställa parkeringsplatser för våra besökares bilar. Det blir ett välkommet tillskott av p-möjligheter i anslutning till Jädraås station under våra trafikdagar.

Foto: Christer Lundquist
Back to content