Bidrag ungdomsverksamhet - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Bidrag ungdomsverksamhet

Hänt på JTJ
Bidrag till ungdomsverksamhet
(Publ den 13 dec 2019)
Sigrid Göranssons Stiftelse i Sandviken har beviljat JTJ ett bidrag på 70 000 kr för barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget gör det möjligt att även sommaren 2020 erbjuda mycket förmånliga biljettpriser för barn och vuxna som reser tillsammans. Tanken är inte bara att ångtågsresan på JTJ ska vara en skojig, och billig, söndagsutflykt utan också att visa en del av Gästriklands kommunikationshistoria som också är kopplad till en viktig del av bygdens industriella utveckling.

En del av bidraget kommer också att användas för att anordna en studiedag för avgångseleverna vid Göranssonska Skolan i Sandviken, en dag som förhoppningsvis kan locka teknikintresserade elever att bli aktiva medlemmar i JTJ.
Back to content