Bidrag till JTJ - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Bidrag till JTJ

Hänt på JTJ
Årets bidrag till arbetslivsmuseer fördelade - 105 000 kr till JTJ
(Publicerat den 13 juni 2019)
Årets bidrag till arbetslivsmuseer är nu fördelade och Riksantikvarieämbetet har offentliggjort resultatet.

JTJ har fått pengar för renovering av vagn KBJ C nr 1302, delprojekt två som omfattar renovering av ram och löpverk (30 000 kr) samt för renovering av värmesystem i måleriverkstaden (75 000 kr).
Bidrag till fönsterrenoveringar
(Publ den 14 juni 2019)
Från Anna och Per Berggrens stiftelse i Ockelbo har föreningen fått 11 000 kr, pengar som kommer att användas för det ständigt pågående arbetet med renovering av fönster på våra många byggnader.

JTJ tackar stiftelsen för detta stöd, som vi med tacksamhet noterar kommer oss till del varje år - givetvis efter avrapportering av tidigare bidrag och en ny ansökan.
Back to content