Banarbeten 2019 - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Banarbeten 2019

Hänt på JTJ
Höstarbete på banan
(Publ den 21 sept 2019)
Vecka 38 är traditionellt banarbetsvecka. Slipersbytaren har fått komma ut och känna på den friska septemberluften inför veckans insatser och på söndagen byttes virket i övergången vid infarten till (eller utfarten från om man så vill) Jädraås station. Arbetet kompliceras något av att övergången ligger mitt i en växel!

Nattfrosten har nått Jädraås och måndagen bjöd dessutom på en riktigt kylig nordanvind. Det är växlarna på bangården i Jädraås som i första hand är föremål för att få sliprar utbytta, med start i norr vid vägövergången som byttes i söndags. På tisdagen hade i alla fall nordanvinden mojnat och det blev en riktigt behaglig septemberdag. Slipersbytet under bangårdens växlar fortgår, och det i snabbare takt än planerat...

Det blir lite stökigt efter slipersbyte på banan, men vi städar och sopar igen spåren efter aktiviteterna. Utbytta sliprar och annat som skall till destruktion transporteras bort och lastmaskinen kommer givetvis också till hjälp vid städningen.

I anslutning till höstens banarbetsveecka är det mycket annat att sköta efter banan; hinderstolpar, signaler och stationsskylten vid Svartbäcken Nedre skall tas till vinterförvaring. Vintern kan komma!

Foto: Björn Kymrér resp Kjell Ollashed
Slipersbyte på grusgropsspåret
(Publ den 11 juli 2019)
Sommarens banarbetsvecka ägnades åt slipersbyte i sidospåret till Tallås grusgrop. Trafiken på detta spår är obetydlig men kräver förstås att gamla slipers byts ut när dom faller för åldersstrecket. Som det brukar vara vid arbeten ute på banan står ackumulatorloket nr 6 för dragkraften.

Foto: Kjell Ollashed
Back to content