Huvudsida Om JTJ JTJ-Nytt Tidtabell Trafiken Eget tåg? Medlem In english Auf deutsch  En français
               Where ti find JTJ Vägbeskrivning
Fares / Tickets Priser/Biljetter
   
   

Välkommen att resa med ångtåget i Jädraås! 

Här nedan har vi samlat lite praktisk information och fakta inför resan på Jädraås - Tallås Järnväg. Läs gärna detta först och vi hoppas ni får ett givande besök hos oss.

stationsskylten

Jädraås ligger i Järnriket Gästrikland (Öppnas i nytt webläsarfönster) där gruvor och bruk en gång gav liv och rörelse i bygden. År 1881 kom järnvägen till byn. En dryg halvmil av den smalspåriga banan finns ännu kvar, nu som museijärn­vägen Jädraås - Tallås Järnväg, JTJ, med tågtrafik som den gestaltade sig för omkring hundra år sedan.

Välkommen till oss på en gammaldags tågresa med tuffande ånglok, tredje klass träbänkar och idylliska stationshus. En rullande upplevelse genom vacker natur i långsam fart som passar alla åldrar.
    Jädraås och vägen hit finns här! (Öppnas i nytt webläsarfönster)
   
Parkeringsplatser finns vid sidan om genomfartsvägen i Jädraås, följ skylten ”Museijärnväg”. Det går också bra att parkera bakom stationshuset. För bussar är det den lämpligaste P-platsen.

Tågen utgår alltid från Jädraås, så det är enklast att börja resan här, och går sedan via stationerna Pallanite och Tallås till Svartbäcken nedre. Där vänder tåget efter ett kort uppehåll och går tillbaka mot Tallås och Jädraås. Karta över järnvägens sträckning finns här.

I Tallås görs normalt ett uppehåll på cirka 30 minuter, vilket gör det möjligt att stiga av och till exempel ta en fika på café Mallet. Sammanlagd restid Jädraås - Svartbäcken nedre och åter är cirka 80 minuter.

Innan resan börjar

Biljettluckan

 Köpa tågbiljetter gör man i biljettluckan i väntsalen i Jädraås station. Du får en gammaldags liten kartongbiljett som konduktören sedan klipper under resan. Biljetten gäller till valfritt tåg.

I Tallås kan man också köpa biljetter. (Kliver du på längs linjen där det inte går att köpa biljett – säg bara till konduktören så ordnar sig även detta!)

Det går bra att betala med betalkort vid biljettköp på Jädraås station. Tänk på att i café Mallet i Tallås gäller bara kontant betalning.

 

Aktuell tidtabell och biljettpriser finns här!

Souvenirer och resgodis säljs i väntsalen i Jädraås. Här kan du köpa minnen från JTJ-besöket: vykort, böcker, T-tröjor m m samt vår klassiska strut med resgodis.


 

Toaletter finns i väntsalen i Jädraås stationshus. Skötbord finns på toaletten närmast biljettluckan. Gammalt hederligt utedass finns också vid Tallås station.

 Tillgänglighet. Tyvärr är våra vagnar och byggnader, t ex toaletter, dåligt anpassade för personer som har svårt att klara stora nivåskillnader. Möjligheten att ta med rullstol på tågen är starkt begränsad.
   JTJ arbetar dock med två projekt för ökad tillgänglighet. En helt ny handikappanpassad toalettbyggnad vid Jädraås station är under uppförande och en personvagn skall förses med lyftanordning för rullstolar.

Barnvagnar får följa med tågen kostnadsfritt. Räkna dock med att dom måste placeras i tågets resgodsvagn p g a utrymmesbrist. Personalen på tåg och stationer hjälper dig med barnvagnen.

Tag plats – resan börjar!

Tågkareraren i JädraåsBakom biljettluckan finns tågexpeditionen där ”stinsen”, eller mer korrekt tågklareraren, huserar. Härifrån leds tågtrafiken som på gamla dar, dvs med hjälp av telefonsamtal mellan stationer och anteckningar på blanketter.

 

Snart är det avgångstid, tag plats och slå dig ner. Det går förstås bra att stå ute på vagnarnas öppna plattformar under färden. Vuxna uppmanas hålla barn under uppsikt. Av säkerhetsskäl får dock ingen stå på bryggorna mellan vagnarna.

En kort signal med lokets ångvissla talar om att tåget sätts i rörelse.

Första hållplatsen är Åbo, en mjölkpall i ordets rätta bemärkelse. Var beredd på att konduktören kommer genom tåget och klipper biljetterna.

Snart närmar sig tåget Pallanite. Namnet är finskt, betyder svedjeängen och påminner om invandringen österifrån till dessa trakter på 1600-talet. Det lilla stationshuset stod ursprungligen vid Stora Björnmossen, en bit längre västerut på den del av järnvägen som nu är nedlagd och uppriven. Nere vid Jädraån ligger ett kraftverk.

Ibland stannar tåget vid Finkelboda hållplats innan det passerar utmed kanten av Pallanite-dammen och tar sats uppför backen mot Itranite. På vänster sida i färdriktningen skymtar resterna av Itranite uppfordringsverk. Ett stickspår gick ner till ån, där timmer som flottats lastades upp på järnvägsvagnar.

Tallås station

Tallås station passeras normalt utan uppehåll och tåget korsar strax Jädraån på en stenbro. Till vänster efter bron ligger Tallås grusgrop, dit ett stickspår leder.

Efter en ordentlig uppförsbacke, som delvis följer Lillån (på vänster sida) är tåget framme vid JTJs ändpunkt Svartbäcken Nedre. Stationshuset och godsmagasinet är, liksom sidospåret, byggda av JTJ, här fanns ingen station alls från början.

Svartbäcken nedre

Ursprungligen fortsatte järnvägen vidare mot Linghed i Dalarna, men nu är den gamla banvallen delvis förvandlad till skogsbilväg. Cirka tre kilometer längre fram ligger Svartbäckens station. Byggnaden är i JTJs ägo och någon gång i framtiden kanske museijärnvägen kan förlängas dit.

Efter ett kortare uppehåll, då loket växlas över till andra ändan av tåget, påbörjas återresan.

Paus i Tallås

Snart är tåget tillbaka i Tallås. Stationshuset byggdes år 1880. Nu som då saknar stationen elektricitet och rinnande vatten, men det finns förstås vedspis, kakelugn och vattenpump utanför. I det gamla uthuset, som nu är café, höll stationsföreståndaren några djur för att dryga ut sin järnvägsmannalön.

 

Lok nummer 12 vänds på vändskivan i Tallås

Normalt gör tåget ett uppehåll i Tallås på cirka 30 minuter. Då vänds för det mesta loken på vändskivan så att lokets främre del går i färdriktningen under den återstående resan ner mot Jädraås.

 Café Mallet i Tallås

Passa på att ta fikapus i Tallås. Café Mallet serverar kaffe med dopp och det finns även gott om plats att duka upp egen matsäck i gröngräset runt stationshuset.

I det gamla stallet (cafébyggnaden) finns en intressant utställning om livet på Tallås i forna dagar.

Gå gärna fram till loket så berättar föraren eller eldaren om hur det går till att köra ett ånglok.

Jädraås historiska järnvägsmiljö

Stationsmiljön i Jädraås

När tåget åter stannar framför stationshuset i Jädraås är själva resan slut, men glöm inte att gå runt i Jädraås historiska järnvägsmiljö  en stund. Jädraås var huvudstation för Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg, DONJ (Öppnas i nytt webläsarfönster), och här finns än idag kvar många av de byggnader som en gång bildade centrum för DONJs verksamhet. Förutom stationshuset finns verkstäder, lokstallar, vattentorn och förrådsbyggnader kvar. Tillsammans med själva tågtrafiken skapar detta en unik miljö som är en viktig del av bruks- och järnvägsbyn Jädraås historia. Det finns skyltar på byggnaderna och en del andra intressanta platser som ger mer information på plats.

 

Mera att göra i Jädraås

- Hyttan och smedjan: Söndagar när JTJ trafikeras är hyttan och smedjan i Jädraås öppen kl 10.00 - 16.00 för rundvandring på egen hand. Informationsskyltar finns.

Exhibition dolls and other stuffI slaggstenshuset som ligger mellan stationshuset och lokstallet, strax före "Röda längan" finns utställningen ”Dockor och sånt” Där finns även en mindre modelljärnväg. Vill Du se bilder på delar av utställningen? Klicka i bilden!

Bilden nedan visar den så kallade "Röda längan"

"Röda längan"  exhibition and museums- Vid järnvägsstationen i Jädraås: i den så kallade "Röda längan", belägen mellan stationshuset och Lokstallet finns några museer och utställningar.
Nedan finner Du mer information om dessa museer och utställningar.

 

 

 

Museum. Tools and housing for those who worked with production of charcoalI "Röda längan" finns ett kolarmuseum. Detta är iordningställt av Olle Hammarlund och visar hur en kolare bodde och vilka verktyg som användes i arbetet. Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!

 

Museum with tools used in an old  carpenter's workshopI "Röda längan" finns ett snickerimuseum. Här visas hur ett gammaldags snickeri såg ut och vilka verktyg som användes. Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!

 

Exhibition of casting modelsI "Röda längan" finns en utställning av trämodeller som användes till förlagor vid gjutning av metalldelar till järnvägen och järnverken. Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!

 

Exhibition over the stations at DONJI "Röda längan" finns en utställning med halvmodeller över alla stationerna längs Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ. Modellerna är gjorda av eleverna på skolan i Jädraås. Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!

 

Exhibition over "Järnriket" (The land of iron)I "Röda längan" finns en utställning över "Järnriket" samt en del verktyg som användes vid järnframställningen. Vill Du se en större bild? Klicka i bilden!

 - Badplats och fina fiskesjöar. I omgivningen finns badplats och ett antal fiskesjöar

Return to page top
Retur till sidans början

trafiken.html senast uppdaterad 2013-10-28