Stödpengar till JTJ - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Stödpengar till JTJ

Hänt på JTJ
Mera stödpengar till JTJ
(Publ den 8 dec 2020)
Den andra omgången av stöd till kulturlivet med anledning av Covid-19 är nu fördelade. Kulturrådet har tilldelat JTJ 90 000 kr som ett verksamhetsbidrag. Det var också det beloppet vi ansökte om. Tillsammans med dom 30 600 kr som vi fick i den första omgången blir det en mycket positiv förstärkning av ekonomin detta underliga år.
Stödpengar till JTJ
(Publ den 2 dec 2020)
Kulturrådet har fattat beslut om bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. JTJ har efter ansökan fått 30 600 kr, mindre än vad vi ansökte om men vi är förstås glada över detta tillskott i kassan. Som inställt kulturevenemang räknas för vår del planerad trafik som inte kunde genomföras.
Back to content