Huvudsida Om JTJ JTJ-Nytt Tidtabell Trafiken Eget tåg? Medlem In english Auf deutsch  En franšais
               

Content

Where to find JTJ Var finns JTJ?
JTJ facts Snabbfakta
Contact persons Kontaktpersoner
Jobs at JTJ Lediga jobb
JTJ picture archive JTJ bildarkiv
Rolling stock Rullande materiel
JTJ map Karta över JTJ
Map over Jädraås Karta över Jädraås
About Jädraås Om Jädraås
Dala - Ockelbo - Norrsundets railway DONJ

 

 

 

 

 
Om JTJ, bakgrund och kort historik  (2001-12-10) 

Sedan 1968 är Jädraås centrum för den ideella föreningen Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg, i vardagslag förkortat till JTJ.
   Föreningen bildades redan 1961 med namnet 891-järnvägarnas Museisällskap. De första årens Location of Jädraås - Tallås Järnväg, JTJverksamhet var förlagd till Gävle och Dannemora. Vid kontakter med Kopparfors AB fick man veta att timmeruppfordringen skulle upphöra vid Östbyberg. Man diskuterade att använda stickspåret från DONJ till Östbyberg som museijärnväg. Hösten 1967 kom man överens med Kopparfors. Föreningens materiel transporterades under hösten från Dannemora till Jädraås. Samtidigt hade beskedet kommit om att Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg (DONJ) skulle läggas ned och därmed öppnade sig andra möjligheter. En museijärnväg mellan Jädraås och Tallås.
Där är vi idag och sedan 1970 rullar museitågen på JTJ, den enda återstående bandelen av det smalspåriga DONJ. Tidtabell för museitågen finner Du i huvudmenyn ovan.
   För att i sitt namn bättre spegla sin verksamhet ändrades, 1975, föreningens namn till Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg. 
   Vill du veta mer om JTJ? Skriv till oss under adress: JTJ, Jädraås station, S-816 91 JÄDRAÅS. Eller kontakta någon av våra kontaktpersoner!
Mer information om JTJ finner du i innehållsförteckningen till vänster!

Retur till sidans början. To the top of the page.

 

 

 

 

 

om_jtj.html senast uppdaterad 2001-12-10 av Redaktören: Rolf Sten