Nytt infrastrukturtillstånd - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Nytt infrastrukturtillstånd

Texter och bilder
Förnyat infrastrukturtillstånd
(Publ den 19 maj 2019)
Transportstyrelsen har beviljat JTJ förnyat säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, dvs att sköta om själva banan med spår. växlar m m. Sedan tidigare har JTJ tillstånd att som trafikutövare köra tåg.

Bilden visar hur spårvidden kontrolleras i Tallås i samband med vårens säkerhetsbesiktning av banan.

Foto: Björn Kymrér
Back to content