Huvudsida Om JTJ JTJ-Nytt Tidtabell Trafiken Eget tåg? Medlem In english Auf deutsch  En français
               
Member Forum
Detta forum är bara avsett för medlemmar i JTJ.
Forumet är lösenordsskyddat och lösenordet kan erhållas genom att per e-post kontakta
medlemsregistret

Logga in genom att klicka HÄR!
Forum för aktiva vid Jädraås - Tallås Järnväg

Är Du redan
medlem?
Värva en ny medlem till JTJ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stöd vår verksamhet!
Bli medlem i Museisällskapet JädraåsTallås Järnväg (JTJ) 

Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen som JTJ-medlem!
Vi behöver många fler medlemmar, stödjande som aktiva.
Att vara många ger ökad tyngd åt föreningen i kontakter med myndigheter och sponsorer

För medlemsavgiften får du bland annat:

Fria tågresor på Jädraås - Tallås Järnväg (vid ordinarie trafik)  

Tidningen JTJ-Nytt (se länken ovan) som utkommer med fyra nummer per år. Förutom rapportering om verksamheten vid JTJ innehåller tidningen järnvägshistoriska artiklar mm. 

Möjlighet att bli järnvägare på fritiden. Här finns sysslor som tillgodoser alla smakriktningar; verkstads- och banarbete, köra tåg, klippa biljetter etc. Tycker Du att Jädraås långt hemifrån? Vi samordnar resorna har gemensam mathållning och erbjuder övernattningsmöjligheter. 

Som medlem får du tillgång till vårt "Medlemsforum" på Internet. Forumet är lösenordsskyddat och du måste som medlem via e-post be att få lösenordet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2013 är 240 kr för vuxen, 75 kr för ungdomar under 19 år och 320 kr för en hel familj med samma adress. Medlem blir Du enklast genom att fylla i Namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress på en plusgiroblankett och betala in erforderligt belopp på Plusgiro 13 57 50-8 (Jädraås - Tallås Järnväg). Välkommen!  

Du kan också skicka epost och fråga efter mer information!
medlem@jtj.org
 

 

 
medlemssida.html senast uppdaterad 2012-11-25 av
Redaktören: Rolf Sten