Hänt - och på gång - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Hänt - och på gång

Inlägget Projekt Jädraås stationshus är för närvarande låst högst upp på den sida - scrolla ner för senaste inläggen.
Projektet Jädraås stationshus
(Uppdaterat den 16 febr 2018)
Det omfattande projektet med ommålningen av Jädraås stationshus och upprustningen av skorstenarna avslutades i oktober 2017 och slutredovisas nu. Målningsarbetena har utförts med linoljefärg vilket var ett krav för att få en del av bidraget från Länsstyrelsens Kulturmiljö för just detta arbete. Det huvudsakliga bidraget av projektets kostnad på  860 000 kr har vi erhållit i form av EU-bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram med 65%.  Länsstyrelsen Gävleborg Kulturmiljö har bidragit med 25% och 10% har vi själva bekostat. Vi har nu ett mycket prydligt och representativt stationshus att visa upp för våra besökare och som förhoppningsvis avsevärt förhöjer upplevelsen av miljön kring Jädraås stationsområde.

Vi har haft ett mycket gott och engagerat samarbete med våra bidragsgivare så att vi nu i slutändan kunnat färdigställa detta ett av våra största projekt i vår verksamhet. Utan dessa bidrag hade vi själva med ideellt arbete aldrig kunnat genomföra detta.

Länsmuseets rapport över projektet finns här

Foto: Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg
Jädraåsrapport vecka 11
(Publ den 18 mars 2018)
I målarverkstadens värme fortsätter träarbetena med träkolsvagnen L 209 och Kalmar-Bergavagnen, bland annat har den senare nu återfått delar av stommen på ena sidan. I den betydligt svalare stora verkstaden pågår arbete med att väcka en svarv till liv och utomhus är det strålande vinterväder.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Anders Tholsson (AT)
Jädraåsrapport vecka 10
(Publicerat den 12 mars 2018)
Det har i vanlig ordning fallit snö i Jädraås under veckan som gått, men det bjuds stundtals uppehållsväder och solen gör tappra försök att lysa igenom molntäcket. Att ta sig in till inomhusaktiviteterna i målarverkstaden är dock inget problem.

De smidda tuberna till Korsån har transporterats in till målarverkstaden för renslipning av de smidda ändarna, sedan en invändig fasning innan tuberna läggs upp för montering.

Till Kalmar-Berga vagnen fortsätter tillverkning av sidoreglar för vagnssidan. Reglarna provmonteras och justeras innan sidosektionerna limmas på plats. Det pågår samtidigt ett arbete att renovera alla fönster och fönsterramar, putsa upp de beslag som kan återanvändas. På träkolsvagnen DONJ L 209 fortsätter virkesbytet.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Lägesrapport lok 8
(Publ den 5 mars 2018)
Arbetet med pannan till lok 8 bedrivs på sparlåga enligt överenskommelse med Masma i Mariestad, andra för verkstaden mer prioriterade arbeten får gå före. Här kommer två statusbilder som visar inpassning av övergången mellan rundpannan och ytterfyrboxen.

Foto: Bo Johnsson
Värmande jobb i vinterkylan
(Publ den 5 mars 2018)
Lördag  3 mars: Det hade aviserats aktiviteter i Järnvägsverkstaden och i den i övrigt öde verkstaden avslöjade röken från smedjan var aktiviteterna pågick.

Några eldsjälar(!) samlade runt härden fann väl lite värme i den ouppvärmda verkstaden; utetemperaturen var på morgonen åtta minusgrader och det var knappast varmare i smedjan, det syns om inte annat på ångan från utandningsluften. Det som skulle göras var att glödga och smida till ändarna på tuberna till KORSÅN.

I Målarverkstaden fortsätter arbetet med Kalmar-Berga vagnen. Med nya sidoreglar och andra trädetaljer byggs ny stomme till vagnssidan upp sektion för sektion, men det finns fortfarande arbete kvar med att rensa och putsa de delar som rivits bort från vagnen. Samtidigt pågår också byte av trävirket på DONJ L 209.

I Tallås ligger snön djup... Ja, det är extremt mycket snö i Jädraås också - det känns nästan om vi får snabbrusta snöplogen inför trafikstarten!

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
JTJ-Nytt nr 1-2018 på väg
(Publ den 3 mars 2018)
Nr 1-2018 av föreningens tidning JTJ-Nytt är nu på väg till läsarna. Detta nummer innehåller bland annat verksamhetsberättelse för 2017 och material till årsmötet, som hålls i Jädraås Folkets Hus söndag 25 mars 2018 kl 13.00.

Alla JTJ-medlemmar är varmt välkomna till årsmötet.
Jädraåsrapport vecka 8
(Publ den 25 febr 2018)
Några bilder från verkstadsarbetena vecka 8. Jobben handlar om att renovera och nytillverka delar till "Kalmar-Bergapusslet" och bl a måla på träkolsvagnen DONJ L 209.

Foto: Björn Kymrér
Träkolsvagn nästa upprustningsobjekt
(Publicerat den 18 febr 2018)
Jädraåsrapport från vecka 7. Det fortsätter att snöa över Jädraås och drivorna runt Järnvägsverkstaden växer liksom snödjupet på taket till den ouppvärmda verkstaden. På verkstadsplanen är dock vägen till målarverkstaden väl snöröjd.

I målarverkstaden var nu temporärt gott om svängrum bredvid KBJ-vagnen, men utanför porten pågick aktiviteter för att köra in träkolsvagnen DONJ L 209 på verkstaden. Träkolsvagnen nu inkörd på verkstaden för utbyte av det gamla trävirket.

På KBJ-vagnen är nu en ny bottenstock tillverkad och på plats (den gamla upplagd bredvid som jämförelse). De sidoreglar som kan repareras kommer att återanvändas. Vid sidan av alla trädetaljer, inkl fönsterramar, som rustas finns många skruvar, beslag och dörrlås att rengöra och putsas upp.

Tubbytet på KORSÅN fortgår och de nya tuberna har levererats och kapas till.

Foto: Björn Kymrér (BK) resp Kjell Ollashed (KO)

Jädraåsrapport vecka 6
(Publ den 12 febr 2018)
Nya delar till Kalmar-Bergavagnens botten kommer på plats, snö skottas och ett och annat fönster renoveras. Så kan vecka 6 i Jädraås sammanfattas.

Hemma på kammaren finns sysselsättning också, i dessa tider ska bokslut för 2017 och budget för 2018 göras och allt som hänt förra året sammanfattas i verksamhetsberättelsen som kommer i nästa nummer av vår tidning JTJ-Nytt.

Foto: Björn Kymrér
Stationsmålningen - Länsmuseets rapport
(Publicerat den 10 febr 2018)
Länsmuseet Gävleborg har nu publicerat sin rapport om deras antikvariska medverkan vid ommålning av fasad och renovering av skorstenar på stationshuset i Jädraås. Rapporten finns här.
KBJ C 1302: Botten pusslas ihop
(Publicerat den 4 febr 2018)
Medan snön faller över Jädraås i stora mängder pågår arbetet med att pussla ihop dom nytillverkade, d v s nysågade, delarna till Kalmar-Bergavagnens botten.

I Tallås tycks stationshuset långsamt försvinna under det växande snötäcket.

Foto: Björn Kymrér
Snöskottning!
(Publ den 30 jan 2018)
Det har fallit mer snö i Jädraås den gångna veckan och det i kombination med ett töväder har snön på taken blivit både tung och hård som is. En del av arbetsstyrkan ägnade lördagen (27 jan) åt att såga av utstickande snölast och att befria förrådslängans tak från snö.

I målarverkstaden tillverkas delarna till ny bottenstock till Kalmar-Berga-vagnen, delar som nu kan börja tillpassas och provmonteras på vagnen.

Annars finns som vanligt många sysslor att göra bland annat putsning av skruv som skall återanvändas, upprustning och målning/lackning av allt som skall återmonteras.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Jädraåsrapport vecka 3
(Publ den 21 jan 2018)
Tillverkning av bottenstock och stolpar till Kalmar-Bergavagnen pågår. KORSÅNs alla gamla tuber är nu urtagna och smedjan proveldas inför arbetet med att bearbeta dom nya tuberna. Så jobbas det med fönster också...

Foto: Björn Kymrér
Gratisbuss till JTJ även sommaren 2018
(Publicerat den 15 jan 2018)
Ockelbo kommun meddelar att det blir gratisturer med Kuxa-bussarna Ockelbo-Jädraås ett antal söndagar även denna sommar. Möjlighet att komma till JTJ utan bil alltså. Tidtabell publiceras här på hemsidan så fort den är bestämd.

Vi riktar ett stort tack till kommunen för detta.

Foto: Ockelbo kommun
KORSÅN: Gamla tuberna plockas ur
(Publicerat den 15 jan 2018)
I arbetet med omtubningen av lok 2 KORSÅN tas nu de gamla tuberna bort, bit för bit. De gasskärs ned till hanterliga längder.

Dessutom pågår målning/lackning av en dörr till SRJ Co 79 samt skrapning av ramarna på vagnfönster.

Foto: Björn Kymrér
KBJ C 1302: Det gamla rivs och nytt sågas till
(Publicerat den 15 jan 2018)
Kalmar-Bergavagnens ena sida och tak är nu nästan helt bortrivna och nu också vänstra sidans bottenbjälke.
Putsning av bortmonterade detaljer har påbörjats, bland annat har fönsterramar slipats och är välbevarade.

I snickeriet har redan ämnen till sidoreglar sågats till och från virkesförrådet av sågat eget virke finns också
passande dimensioner att kapa och klyva till ny bottenbjälkar.

Foto: Kjell Ollashed
Jädraås Herrgård öppnar igen
(Publ den 7 jan 2018)
En glädjande nyhet: Jädraås Herrgård öppnar igen. Inledningsvis blir det övernattning i vandrarhemsform. Vi återkommer med uppgifter om hemsida och hur man bokar.

Herrgården har en koppling till järnvägen i Jädraås då den användes som bostad för chefer vid Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg fram till mitten av 1950-talet.
KBJ C 1302: Demonteringen fortsätter
(Publicerat den 7 jan 2018)
Demonteringen av Kalmar-Bergavagnen fortsätter och som framgår av bilderna är det på sina ställen väldigt luftigt numera...

Foto: Björn Kymrér
Närodlad vagnrenovering?
(Publ den 5 jan 2018)
Delar av virket i korgen till KBJ C 1302 har inte helt oväntat visat sig vara i mindre gott skick. Vi måste därför göra nya bottenstockar, väggstolpar, takstolar och delar till lanternin.

Det är tur att JTJ har egen skog att plocka av, dessutom alldeles utanför för verkstadsknuten - närodlad renovering kan man kanske kalla det! Kostnaden reduceras till att såga stocken till virke i för oss lämpliga mått.

Foto: Anders Tholsson
Lok 8: Bidrag till hjulsvarvning
(Publicerat den 2 jan 2018)
I vår medlemstidning JTJ-Nytt nr 4/17 fanns ett upprop om att lämna ett bidrag till svarvningen av hjulen på lok 8. Detta är ett arbete som beräknas kosta 85 000 kr men som inte ingår i den ekonomiska kalkylen för renoveringen av ångpannan. Uppropet har verkligen hörsammats, till dags dato har drygt 35 000 kr kommit in. JTJ styrelse tackar alla som bidragit och bokstavligen sett till att få hjulen att snurra.

Vill någon hjälpa oss ytterligare en bit på vägen så är JTJ bankgirokonto 308-1288 öppet för bidrag.

Bilden visar lok 8 innan det plockades isär. Foto: Björn Kymrér
Nyårsrapport del 2
(Publicerat den 1 jan 2018)
Nyårsrapport del 2 handlar om Kalmar-Bergavagnen C 1302. Den är i det närmaste befriad från plåtklädseln och de sista fönstren och fönsterramarna har plockats ner. Invändigt demonteras ventiler och elkomponenter och elkablarna har också rivits bort.

Även lanterninen har tagits ner och mycket av virket är helt enkelt ruttet så det blir mycket nytt som måste sågas till och så småningom komma på plats.

När vi nu växlar verksamhetsår vill hemsidans redaktör rikta ett stort tack till JTJs flitiga fotografer Björn Kymrér och Kjell Ollashed. Tack vare deras plåtande vardag som helg kan vi hålla sidan uppdaterad med allt vad som händer.

Foto: Björn Kymrér (BK), Kjell Ollashed (KO), Anders Tholsson (AT)
Nyårsrapport del 1
(Publicerat den 1 jan 2018)
Den första Jädraåsrapporten år 2018 kommer i två delar och vi börjar inte helt överraskande med del 1.

Det faller snö i Jädraås och snöhögarna på verkstadsplanen växer men inne i målarverkstaden pågår olika aktiviteter oberoende av snödjupet. Nåja, viss snöröjning utanför krävdes dock för att få ut årets sista NKlJ-vagn från verkstaden.

Det är alltså NKlJ O 1858 som avslutningsvis fått en sista förbättring med färg där färgsprutan inte kommit åt och med skyltarna återmonterade är vagnen klar. Utrullning skedde på nyårsafton så skyltens uppgift om revision 2017-12 stämmer!

Arbetet med tubbyte på Korsån fortsätter.

Träkolsvagnen DONJ L 209 står på tur att få komma in i verkstaden för att få virket i vagnssidorna utbytt, men måste först befrias från sin last av eldningsved. Den nya pannan i målarverkstaden med högre verkningsgrad än den gamla i kombination med en mild vinter har gjort vedåtgången mindre än planerat. Dessutom har nya ventiler installerats
.
Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Julaftonshälsning
(Publ den 24 dec 2017)
En julaftonshälsning från Tallås station och några bilder på julveckans verkstadsarbeten. Demonteringen av Kalmar-Bergavagnen fortsätter och efter resterna av vagnens utvändiga märkning görs schabloner för den text som så småningom åter ska komma på plats. NKlJ O nr 1858 har som tredje och sista vagn fått nytt golv.

Foto: Björn Kymrér
Julklapp för våra unga resenärer
(Publicerat den 13 dec 2017)
En tidig julklapp till JTJ, men också till alla barnfamiljer som åker med oss. Sigrid Göranssons Stiftelse i Sandviken fortsätter att stödja JTJ ekonomiskt med inriktning på barn och ungdomar. Det innebär bland annat förmånliga biljettpriser för familjer. Även sommaren 2018 får varje vuxen betalande ta med två barn 7-17 år utan avgift - och barn under 7 år åker alltid gratis.

JTJ tackar Stiftelsen för detta stöd.

Foto: Stefan Olsson
Jädraåsrapport vecka 49
(Publ den 11 dec 2017)
NKlJ O 1844 har nu fått sitt nya golv och lämnade snabbt verkstaden för att nästan omgående ge plats för O 1858, den sista av de tre NKlJ-vagnarna som skall förses med ny vagnsbotten.

På KBJ C 1302 har nu nästan alla plåtar på vagnens utsida monterats bort. Arbetena som förbereder tubbyte på KORSÅN fortsätter och ett antal fönster till stora verkstaden renoveras.

Foto: Björn Kymrér (BK) resp Kjell Ollashed (KO)
Jädraåsrapport vecka 48
(Publ den 3 dec 2017)
Nästa NKlJ O-vagn som får nytt golv är nr 1844. Snart är den klar. Arbetet med KBJ-vagnen fortsätter förstås och ute snöar det...

Foto: Björn Kymrér
Slutbesiktning av stationshusmålning
(Publicerat den 22 november 2017)
Målningen av Jädraås stationshus är nu äntligen klart! Fredage n den 17 november, i ett kylslaget Jädraås var det dags för slutbesiktning för att vi ska kunna få våra beviljade bidrag. Kl 14 strålade tre JTJ:are, Länsmuseets antikvarie för Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, en representant från Länsstyrelsen/Landsbygdsprogrammet, Forsbacka Bygg & Plåt AB och Vesslans Lack & Måleri samman.

Alla var mycket nöjda med resultatet och hur arbetet utförts på ett professionellt sätt med linoljefärg i tre strykningar utom de partier som några flitiga medlemmar utfört sedan tidigare och utgjorde ett utmärkt underlag för slutmålning. En förutsättning för en stor del av bidraget var att vi målade med linoljefärg.

Vi sammanfattade besiktningen i värmen i stationshuset över en kopp kaffe med dopp. På begäran från våra gäster blev det en liten och uppskattad guidad tur i våra övriga lokaliteter i stationshuset.

Vi vill från JTJ med emfas framhålla att vårt samarbete med våra bidragsgivare under projektets gång har varit mycket positivt och konstruktivt och där många frågor lösts på ett ofta informellt sätt!  Nu hoppas vi till kunna avsluta detta omfattande projekt med ett nymålat och representativt stationshus som förhoppningsvis kommer att uppskattas av våra resenärer och andra under kommande trafiksäsonger.

Foto: Kjell Ollashed
Jädraåsrapport vecka 46
(Publ den 21 nov 2017)
I målarverkstaden pågick vid sidan av KBJ- vagnen också färdigmontering av NKLJ O 1801's golv, och vagnen kunde sedan rullas ut från verkstaden.
Det ger tillfälligt lite mer svängrum kring KBJ C 1302, men en lastpall med golvvirke står redan framkörd utanför målarverkstaden, vilket betyder att snart kommer nästa O-vagn in på verkstaden för att förses med vagnsbotten.

På KBJ-vagnen fortsätter arbetet med bortmontering av lanterninens fönster. Ännu återstår arbete med att montera bort vagnens plåtklädsel, men sektion för sektion plockas bort.

När den första sektionen mellan två fönster togs bort visade det sig att virket tycks vara helt oskadat bakom den plåten!

På maskinsidan fortsätter arbetet inför tubbytet på KORSÅN.

Foto: Kjell Ollashed (KO) resp Björn Kymrér (BK)
Jädraåsrapport vecka 45
(Publ den 13 nov 2017)
Rapporten handlar mycket om de fortsatta arbetet med KBJ C 1302, som fortsätter dels det utvändiga arbetet med att montera bort lister och plåtklädsel, dels med att avlägsna takpappen. Det är också ett saneringsarbete som måste utföras invändigt, vagnen har ju varit försedd med kamin och inte minst den brandsäkra golvbeläggningen måste tas bort.

Vartefter vagnens plåtklädsel monterats bort konstateras att trästommen är mest skadad vid de öppningsbara fönstren. För de fortsatta takarbetet stöttas KBJ-vagnens tak för säkerhets skull upp.

Förutom att rensa själva vagnskorgen plundras BLJ-vagnen på de delar som ska flyttas över till KBJ C 1302, d v s det som sitter under ramen.

Alla får inte plats runt KBJ-vagnen, men det finns alltid annat som också skall göras, hjullager skall fettas in och lagerboxar skall återmonteras.

Foto: Kjell Ollashed (KO) resp Björn Kymrér (BK)
C 1302 - några bilder till
(Publ den 30 okt 2017)
Ytterligare några bilder på arbetet att ta bort plåtklädseln på KBJ C 1302 för att få en uppfattning om trästommens status. Även en bit av takpappen har tagits bort för att se hur det som finns därunder mår.

Under vagnens tid som cykelverkstad hade den i alla fall ett tak över sig, något som gav extra skydd mot väder och vind.

Foto: Björn Kymrér
C 1302 - första titt under plåtklädseln
(Publicerat den 28 okt 2017)
Lördagsrapport från målarverkstaden och dagens arbetsinsatser  på KBJ-vagnen C 1302 där mycket tid åtgår bara till att skrapa fram alla spårskruvar och rensa skruvskallarnas spår för att kunna lossa dem.

Innan dagen var slut kunde i alla fall den första sektionen av vagnens plåtklädsel monteras bort och trästommen verkar vara i bättre skick än förväntat.

Foto: Kjell Ollashed
Vinterjobben på plats
(Publ den 22 okt 2017)
Vinterns arbetsobjekt är nu på plats i målarverkstaden. KORSÅN har kommit upp på sin ramp och demonteringsarbetet inför tubbytet har börjat. Ytterst på samma spår står en NKlJ O-vagn som ska få nytt golv. Utanför väntar de andra två på tur att tas in för golvinläggning.

På det andra spåret har nu Kalmar-Bergavagnen C 1302 hamnat på sin permanenta renoveringsplats.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 41
(Publ den 15 okt 2017)
Under vecka 41 installerades den nya värmepannan i målarverkstadens källare. En trappa upp, på det vänstra spåret, byggdes en ramp som KORSÅN ska stå upp i vinter. Då skapas nämligen en bra arbetshöjd för det kommande arbetet med byte av tuberna i ångpannan.

Ute i stora verkstaden färdigställdes det uppvärmningsbara utrymmet för diverse maskiner. Och kapitel 142 (eller om det möjligen är 143) i följetongen om fönsterrenoveringar skrevs!

I den nya vagnhallen på verkstadsgården, hangaren kallad, måste takstöttor sättas upp för att säkra taket för snölast och arbetet med dessa pågick. För att fästa stöttorna vid taket hade en arbetsplattform lagts upp mellan två vedvagnar. Stöttorna drogs med man- och kvinnokraft upp med rep och talja och hela övningen genomfördes utan missöden.

En hel del växlingsarbete blev det också för att få de vagnar som senare skall in på målarverkstaden lättillgängliga. Det gällde bland annat BLJ N 183 som skall få bidra med delar till  KBJ C 1302 och de tre nymålade O-vagnarna från NKlJ som skall förses med vagnsbottnar.

Foto: Björn Kymrér (BK) resp Kjell Ollashed (KO)
Jädraåsrapport vecka 40
(Publ den 8 okt 2017)
Den nya värmepannan har kommit på plats i målarverkstadens källare. Inne i stora verkstaden pågår bygge av varmbonat utrymme för maskiner som mår bäst av att tillbringa vintern med några plusgrader omkring sig. Själva verkstaden är inte uppvärmd vintertid. Dörrarna som reparerats efter inbrottsskador har satts upp i Tallås igen.

Det nya utsuget i smedjan i stora verkstaden är på plats och inne i måleriet pågår restaurering av ett antal emaljskyltar som pryder stationshusfasaderna under trafiktid. Och så har det växlats lite inför vintern, som kan komma i princip när som helst.

Foto: Björn Kymrér
BLJ-vagn donator till KBJ C 1302
(Publicerat den 1 okt 2017)
Eftersom KBJ-vagnen C 1302 saknar allting under ramen är det en hel del saker som måste kompletteras i samband med renoveringen. En avställd BLJ N-vagn (nr 183) kommer att få donera hjul, lagerboxar, lagergafflar, koppel, säkerhetskedjor och eventuellt annat som sitter under vagnen till C 1302. Intressant är att denna N-vagn ursprungligen kommer från just KBJ där den hade nummer 1386!

Nya fjäderpaket anpassade för en personvagn måste dock tillverkas och här kommer fjädrarna från SRJ CD 15 att användas som förlaga. På förrådet är dessutom delar till en bromsutrustning funnen och med hjälp av dessa är det möjligt att återställa handbromsen.
Värmepannan i målarverkstaden byts ut
(Publicerat den 1 oktober 2017)
Vintertid är det bara målarverkstaden som värms upp och det sker med hjälp av en vedeldad panna. Denna panna har dock varit med i många år nu och för att inte riskera ett haveri inför vintern har en ny panna köpts in och snart kommer att installeras. En stor utgift men nödvändig eftersom målarverkstaden är basen för verksamheten vintertid. Kostnaden har dock kunnat hållas nere eftersom två oanvända ackumulatortankar från Jädraås stationshus har flyttas ner till måleriet. En flytt som inte skedde helt utan besvär, i alla fall när det gällde att baxa upp dom från stationshuskällaren och sedan få ner dom i pannrummet i målarverkstaden!

Foto: Björn Kymrér
Back to content | Back to main menu