Göransonska Stifelserna stödjer JTJ - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Göransonska Stifelserna stödjer JTJ

Hänt på JTJ
Göranssonska Stiftelserna stödjer JTJ igen
(Publ den 14 dec 2020)
Göranssonska Stiftelserna i Sandviken har i flera år lämnat ekonomiskt bidrag till JTJ för barn- och ungdomsverksamhet. Genom bidragen har vi kunnat hålla mycket förmånliga biljettpriser för familjer med syftet att ge dagens unga en inblick i den industri- och transporthistoria som en gång satte sin prägel på Gästriklands bruksbygder. Ångtågsresan ska inte bara vara rolig utan även lärorik!

Även för år 2021 har JTJ fått ett sådant bidrag på 70 000 kr. Ett stort tack framförs härmed till Göranssonska Stiftelserna.
Back to content