Bana o byggnader - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Bana o byggnader

Pågående projekt

Servicebyggnad Jädraås station
(Uppdaterat den 23 sept 2018)
Vid stationshusets östra gavel är en mindre byggnad avsedd för handikappanpassade toaletter och förråd under uppförande. I grunden är det en byggbod som med hjälp av ny panel och nytt "förkläs" till ett magasin av äldre modell. På platsen har tidigare stått en mjölkbod.

Foto: Anders Tholsson

Back to content